0 - 10 let

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE

Rodiče se často strachují, že jejich děťátko zaostává ve vývoji, srovnávají ratolest s dítětem ze sousedství a bojí se, že děťátko “nedostatky” nikdy nedožene. Sledování správného vývoje dítěte závisí na rodičích, kteří s dítětem tráví nejvíc času, ale také na dětském lékaři, který v případě pochybností odešle děťátko na specializované vyšetření k dětskému neurologovi. Proto vždy, když se Vám “něco nezdá”, nebojte se to lékaři sdělit.  

Psychomotorickým vývojem je myšleno postupné dosažení dovedností v oblasti pohybu, řeči, porozumění a sociálního života – hra s kamarády, zájem o okolí. Období, kdy by mělo dítě daných dovedností dosáhnou, je pouze orientační. Psychomotorický vývoj by se měl hodnotit vždy individuálně! Každé dítě se vyvíjí trošku jinak. Zpravidla holčičky jsou “šikovnější”.  V následujícím článku si shrneme, kdy a co by měly děti postupně ovládat:)

Podmínky správného vývoje dítěte (pokud není některá z nich splněna, dochází k opoždění PM vývoje či k trvalým následkům)

 • správná funkce CNS (mozku)
 • dostatečný přísun živin a kyslíku (strava vhodná pro děti – dostatek nenasycených MK, vitamínů!!)
 • dostatek podnětů z okolí již od narození – je velmi důležité, aby se rodiče svým dětem systematicky věnovali (čtení, vyprávění příběhů, nechat dítě povídat – NENÍ vhodné pouštět dětem pouze televizi či nahrávky pohádek, či mu dát na hraní telefon či tablet), motivovali ho a učili ho novým věcem 

Obecně hodnotíme, jak dětátko přibírá (do 10 dní od porodu by mělo mít znovu porodní váhu), jak roste a hodnotíme tzv. “novorozenecké reflexy”, které postupně mizí. Dále se zaměřujeme na svalový tonus – tedy jestli dítě leží “jako hadrová panenka”, nebo naopak má naopak neustále svaly “zatnuté”.

 • Reflexy 
 • Hledací = obživný (po podráždění tváře se novorozenec obrací za podnětem, je přítomný do 3. měsíce)
 • Sací (do 4. měsíce)
 • Úchopový na horních konč. (přejedeme z dlaň. strany před prsty – dítě zatne do pěsti – do 4. měsíce)
 • Úchopový na dolních konč. (zatlačíme pod prsty na plosce – zatne – do 12. měsíce)
 • Chůzový automatismus (chytneme dítě pod pažemi, nožičky se střídají, snaží se o “chůzi”)
 • Morův reflex (podtrhneme pod dítětem podložku, lekne se a rozhodí ručičky, přítomný do 4. měsíce)
 • Babinski reflex (mizí do 12.-16. měsíce)
 • Potápěcí reflex (pod vodou reflexně zadrží dech, mizí do 6. měsíce)
 • Kožní Galantův lumbální reflex (přejedeme po kůži kolem páteře, natočí se na stejnou stranu, do 6. měs)
 • Vyměšovací reflex
 • Polykací reflex
 • Magnetová reakce (ručičky vrací k sobě)
 • Vzpěrný reflex (natáhne dolní končetiny při postavení na chodidla)
 • Střemhlavý reflex (od 6. měsíce, náhle nakloníme dítě směrem k podložce – natáhne ručičky před sebe)
 • Akustikofaciální reflex (od 10. měsíce, tleskneme u obou uší, dítě mrkne)

Novorozenec

 • většinu dne prospí, budí se na krmení
 • leží na zádech, ručičky má většinu času ve flexi, pěstičky zatíná při strachu, při pláči
 • pohyby jsou rychlé, bez cíle, “mává”, “krauluje”, trhá sebou, nožičkami kope před sebe
 • neudrží hlavičku (je nutné mu ji stále podpírat!!), hlavička je pohyblivá na všechny strany, trup se otáčí za ní – je celkově nestabilní, velmi lehce se překulí – pozor, aby dítě nespadlo z postýlky
 • při lehu na bříšku se dotýká podložky všemi častmi těla, neudrží zvednutou hlavičku (nenechávat dítě spát na břiše!! nebo důsledně dbát na to, aby měl hlavičku položenou na tváři a měnit polohu hlavičky), zadeček je výš než hlava
 • novorozenecké reflexy jsou přítomny
 • Zrak – ihned po porodu rozliší děťátko světlo/tmu (první hodiny). Nelekejte se, novorozenci často “šilhají”, upraví se. Rychle začínají vidět normálně, jen je omezená zraková ostrost – vidí ostře do 1 metru. Pozornost novorozenců je především na předměty v pohybu. Předměty fixuje střídavě jedním nebo druhým okem – monookulární fixace.
 • v prvních dnech si pamatuje obličej maminky
 • Sluch – ihned slyší, dobře reaguje na zvuky z okolí, ještě v porodnici se také dělá speciální vyšetření sluchu, nemusíte se bát, je zcela nebolestivé!
 • Hmat – vyvíjí se již intrauterinně – novorozenci mají rádi dotek a teplo (nejlépe je utiší)
 • Chuť – preferuje sladkou, novorozenecký “lék proti bolesti” je glukóza (cukr)
 • Již v prvních minutách a hodinách po porodu se vytváří mezi maminkou a dítětem silná vazba:)

1. měsíc

 • moc se neliší od zralého novorozence, je trošku déle aktivní, ale většinu dne stále prospí
 • ve 4. týdnu umí na chvíli fixovat pohled na malý, zářivý předmět
 • na klidný a tichý hlad se zklidní, “nešije” sebou tolik
 • musíme si dávat pozor na polohu miminka – nenechávat ho ležet na jednom boku, na jedné straně hlavičky – mohlo by dojít ke změně tvaru lebky, která je ještě hodně pružná. Také není vhodné přistupovat k postýlce stále z jedné strany, nemít postýlku stále u jednoho okna, aby se dítě otáčelo jen tam. Dítě musí mít podněty z různých stran a střídat je. Dítě by si mohlo špatně zafixovat asymetrické držení tělíčka.

2. měsíc 

 • už nemá tak pevně ručičky ve flexi (pokrčené), palec je v addukci (není už v pěsti), leží volně na zádech, nožičky dokáže přitáhnout blíže k bříšku, ale pouze kousek a krátce
 • snaží se o zvednutí hlavičky
 • zpozorní na hlas, už lépe fixuje předměty, snaží se o fixaci oběma očima, volně otáčí hlavičkou do stran
 • s maminkou má dobrou interakci – reaguje na ni (zaměří se na ni pohledem, usměje se)

3. měsíc

 • dítě leží naznak, symetricky, je stabilní, pěstičky má otevřené – začíná si hrát s rukama, dává si je do pusy
 • při přitahování (trakci) do sedu drží hlavičku
 • “pase koníky” – prohne se v zádíčkách, opře se o předloktí a drží hlavičku
 • dítě by nemělo při lehu na bříšku a “pasení koníčků” přepadávat na stranu a nemělo by mít ruce v pěst
 • snaží se uchopit předmět, ale nedaří se mu to
 • zajímá se o okolí, živě sleduje, směje se, začíná si broukat
 • dochází k vyhasnutí téměř všech novorozeneckých reflexů
 • už dobře akomoduje – vidí do blízka i do dálky

4. měsíc

 • začíná koordinovat pohyby, ručičky si dává do úst, sahá si na nožičky
 • hračky bere oběma rukama(nepreferuje žádnou ruku), tzv. “ulnární úchop” do dlaně, drží ji pevně. Úchop  je nejistý. Při pití si lehce přidržuje láhev.
 • nožičky zvedá vysoko nad podložku
 • nejpozději v tomto období musí “pást koníčky”
 • hlasitě se směje, otáčí se za zvukem, hlasitě si pobrukuje, spolehlivě odliší obličej matky

5. měsíc

 • předává si hračky z ruky do ruky (dříve držel pouze v obou ručičkách najednou), úchop je jistý a pevný, ale stále spíše ulnární
 • vše dává do úst, drží si láhev
 • žádá si kontakt s okolím, rozeznává už osoby kolem sebe, odliší cizí lidi
 • převrací se ze zad na bok a snaží se na bříško a naopak, snaží se přitáhnout do sedu
 • při lehu na bříšku umí uvolnit jednu ruku a natáhnout se např. pro hračku

6. měsíc

 • přidrží se podaných prstů a přitahuje se do sedu
 • s oporou sedí vzpřímeně, sám ještě neusedí
 • ochopí předměty celou dlaní (tzv. “radiální úchop”), tluče předměty
 • udrží se chvíli v “žabí pozici” – v předklonu s oporou o ruce
 • při lehu na zádech přitahuje nožičky k bříšku (dělá “klubíčko”), hraje si s nimi
 • jí z části tuhou stravu – už podáváme příkrmy, zařezujeme lepek, NEDÁVAT dítěti malá tuhá sousta – nebezpečí vdechnutí (ořechy, malé kousky mrkve). Vše si dává do úst a kouše to
 • mluví ve slabikách (ba, da,…), dokáže zpozornět i na tiché zvuky
 • při lehu na břiše se dokáže vzepřít na natažené ručičky

7. měsíc

 • je jistý v poloze na boku
 • na bříšku “dělá letadlo”, válí sudy, přetáčí se na obě strany 
 • začíná se plazit a jde na čtyři, v poloze se pohupuje
 • při posazení se v sedu udrží sám, ale neposadí se bez dopomoci
 • vyslovuje slabiky a začíná zdvojovat

8. – 9.měsíc

 • na zádech leží během dne minimálně (jen při spánku)
 • sám se posadí, sedí pevně a vzpřímeně
 • leze po kolínkách, s oporou se pomalinku postaví, ale neudrží se sám na nožičkách
 • natáhne se pro hračku, bouchá s ní, úchop je postupně “klíšťový”-používá palec a ukazovák
 • napodobuje zvuky, řekne jedno slovo s významem (nejčastěji mama, tata), bohatá mimika
 • dokáže dělat “paci-paci”
 • začíná mít strach z cizích lidí, objevuje se úzkost, když se matka vzdálí – je zde velká fixace na matku

10. měsíc

 • samo jí rohlík, sušenku, které si drží
 • pije z hrnku, ale s dopomocí
 • rozumí jednoduchým pokynům, provede pohyb
 • podá předmět na výzvu, ale nepustí ho
 • stoupá separační úzkost – když se matka vzdálí
 • lezení je jisté a koordinované, umí se posadit z různých pozic, nepřepadává
 • postaví se u nábytku, zvedne se samo, podél nábytku se dokáže pohybovat, drží se oběma rukama

11. měsíc

 • stojí s oporou na celé plosce, jednu ručičky dokáže pustit a podat si např. hračku
 • v prostoru se snaží stát o široké bázi, kýve se:)
 • chůze je stabilní po celých chodidlech, ale s dopomocí
 • vyleze na nízký stupínek, často padá 
 • ukáže na věc, shazuje věci, vše zkoumá, snaží se o další slova

12. měsíc

 • stojí bez opory, rychle leze, i po schodech 
 • chodí při vedení za jednu ruku, dělá první samostatné krůčky v prostoru, horní končetiny mají “balanční funkci”, krůčky jsou krátké, časté pády
 • pije z lahvičky, učí se jíst samo lžičkou
 • sed je pevný, s vyrovnanou bederní páteří
 • používá dvě a více smysluplných slov, rozumí jednoduchým příkazům, reaguje na oslovení
 • ukazuje své přání, zapojí se do jednoduché hry (kopání s míčem)
 • sdílí pozornost s okolím – dává pozor na to, co mu ukazujeme (není u dětí s poruchou autistického spektra), aktivně ukazuje na předměty

13. – 15. měsíc

 • rozejde se samo bez opory, zastaví se
 • do schodů leze po čtyřech

18. měsíc

 • chodí samo bez opory, jistá chůze, nepadá, ohýbá se pro věci

2 roky

 • běhá, šplhá po schodech, na překážky, zvládá nerovnosti terénu
 • krmí se lžičkou, pije z hrnku
 • obrací stránky v knize
 • brání své věci, nepůjčí, používá cca 20 slov (závisí hodně na tom, jak moc s dítětem mluvíme), mluví o sobě ve 3. osobě
 • řekne si o jídlo, pití, potřebu jít na WC

3 roky

 • stojí krátce na 1 noze
 • obkreslí kruh
 • řekne celé jméno, identifikuje své pohlaví, používá jednotné/množné číslo, pozorně poslouchá příběh
 • dělí se s ostatními, hraje si s nimi
 • dokáže se obléknout/svléknout, nazout si botičky, umyje si ruce, nebryndá

4 roky

 • při chůzi do schodů střídá nohy, skáče snožmo do 20cm
 • hraje si v kolektivu, při hře dřepí, mluví s ostaními, šlape na tříkolce
 • kreslí hlavonožce, popíše obrázek

5 let

 • pozná barvy, je bezchybná výslovnost

Co bychom neměli dělat!

 • nepokládat dítě na jednu stranu, nepřistupovat k postýlce z jedné strany 
 • nikdy dítě pasivně neposazujeme, nestavíme k nábytku
 • nevodíme ho za ruce a neučíme násilím chůzi
 • nepoužíváme chodítka ani hopsadla!
 • pokud děťátko většinu dne leze, neměli by se dávat pevné botičky, ale jen ponožky s protiskluzovou úpravou 

!!!!!POZOR!!!!! Musíme zpozornět, když:

 • po 2. měsíci se NEUSMĚJE
 • po 3. měsíci se NEZVEDÁ NA PŘEDLOKTÍ
 • po 5. měsíci NEUCHOPÍ předměty
 • po 8. měsíci NESEDÍ bez opory
 • po 9. měsíci NELEZE
 • po 10. měsíci NEUCHOPÍ předmět “klíšťkově” – mezi ukazovák a palec
 • po 12. měs. NEUMÍ ANI 1 SLOVO
 • po 13. měsíci NESTOJÍ
 • po 15. měsíci NECHODÍ
 • po 2. roce NEMLUVÍ v krátkých větách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *