11 -18 let

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Čím dál častěji dostávám dotazy ohledně očkování proti Covid-19, proto jsem se rozhodla sepsat jeden celistvý článek, kde se pokusím shrnout všechny dosud probádané a ověřené informace.

Hned na žačátku bych chtěla třikrát červeně podtrhnout, že DĚTI SE OČKOVAT NEBUDOU! Jejich očkování začne nejdříve za 2 roky. Tak tomu velí legislativa. Proto se nebojte, nikdo Vás nebude a nemůže nutit, abyste nyní své děti nechali očkovat. Ani se to NESMÍ!

Vycházím ze stanoviska České vakcinologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Společnosti infekčního lékařství a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ze dne 21. 1. 2021

 • Očkování je hlavní způsob jak se vypořádat se současnou pandemií COVID-19, která nás sužuje již přes rok. Hlavním cílem je proočkování co největšího podílu obyvatel a dodržení prioritizace rizikových skupin (věk, přidružená onemocnění, profese) – zdravotníci již byli prakticky všichni očkováni.
 •  Očkování je doporučeno všem osobám, pro něž byla vakcína schválena (dospělí) a nemají kontraindikace, které zmíníme dále.
 • Absolutní kontraindikací je pouze přecitlivělost (tedy alergie) na některou ze složek vakcíny.
 • Relativní kontraindikací je těhotenství a kojení, u těchto skupin totiž nebylo provedeno dostatek studii. V případě očkování kojící matky se nejedná o důvod k přerušení kojení.
 • Ženy uvažující o těhotenství – očkování důrazně doporučováno u žen „rizikovějších“ – obézní, cukrovkáři, lidé s kardiovaskulárním onemocněním, bronchopulmonární nemocí aj. Po dokončení obou dávek vakcíny není nutné odkládat těhotenství. Vzhledem k mechanismu účinku a bezpečnostnímu profilu vakcíny u negravidních žen není po očkování zvýšené riziko neplodnosti. Pokud žena otěhotní po první dávce vakcíny COVID-19, měla by být podána druhá dávka v normálním termínu.
 • Neočkují se osoby s akutně probíhajícím infekčním onemocněním, zvýšená teplota nebo běžné nachlazení nevadí.
 • Ti, kteří COVID-19 prodělaly, se mohou očkovat za 3 měsíce po onemocnění, z důvodu prioritizace dostupných dávek. Nicméně řada lidí, kteří covid nedávno prodělali si odebírají hladinu protilátek. V ojedinělých indikovaných případech je možné očkovat nejdříve 7 dní po ukončení izolace u bezpříznakových a 14 dní po ukončení karantény u příznakových osob.
 •  Očkování by mělo být o 3 měsíce odloženo u osob, které byly léčeny protilátkami proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní plazmou, a dále u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 po aplikaci první dávky.
 •  U bezpříznakových negativních kontaktů pozitivních osob lze očkovat ihned po ukončení karantény.
 •  V případě dvoudávkového očkovacího schématu je nutné pro druhou dávku použít stejnou očkovací látku. Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné. Druhá dávka má být aplikována 21 dní (Comirnaty), resp. 28 dní (Moderna) od první dávky nebo v nejbližší možné době, interval je možno prodloužit na 42 dní.
 • Očkování je možné i u pacientů s autoimunitními onemocněními (včetně roztroušené sklerózy), osob imunosuprimovaných a s alergiemi(včetně alergií na očkovací látky, nicméně u těchto lidí je nutné, aby byli pod řádným dozorem, zajištěni antihistaminky! ). Rozhodně není kontraindikací např diabetes mellitus či chronické záněty střev
 • Nedoporučuje se souběžné očkování s jinými typy vakcín; odstup má být nejméně 14 dní od 2. dávky, u BCG (proti tuberkulóze) 12 týdnů.
 • Jak dlouho nás bude vakcína chránit před infekcí COVID-19 není známo
 • Po podání vakcíny je možná bolest hlavy, únava, zvýšená teplota , bolest v místě vpichu – je to bolest jako po tetanovce, jestli si pamatujete

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *