péče o pupečník
0 - 10 let

PÉČE O PUPEČNÍK U NOVOROZENCE

Pupeční pahýl a jeho snesení či mumifikace a následné odpadnutí je v dnešní době velmi kontroverzní otázkou. Postup si volí každá porodnice individuálně, dle doporučení není ani jeden postup ten upřednostňovaný. Při mých stážích v Rakousku a Německu jsemvšude pozorovala, že se pupeční pahýly druhý až třetí den po porodu chirurgicky snášeli, u nás v porodnici v Uherském Hradišti to děláme zrovna tak. Naopak od mnoha kolegů v okolí vím, že u nich se pupečníky nechávají mumifikovat a následně odpadnout. 

Problematikou ošetřování pupečníku novorozence se zabývá a ošetřovatelské postupy vydává Světová zdravotnická organizace (WHO), Asociace porodních asistentek a neonatologických sester (AWHONN), Evropská rada pro resuscitaci (ERC) a u nás Česká neonatologická společnost (ČSNeoS). Každá ze zvolených metod má určité výhody i nevýhody.

Ošetřování pupečníku je jeden ze základních výkonů prováděných bezprostředně po porodu a v prvních týdnech života novorozence. Jde o každodenní rutinu porodních asistentek, dětských sestřiček, ale i maminek. Proto by Vás v porodnici měly sestřičky nebo lékaři řádně zaučit. Poté bude pupečník kontrolovat pediatr na každé další prohlídce. 

Péče o pupečník je velice důležitá, neboť pupeční pahýl je skutečným „locus minoris“ (slabé místo, vstupní brána infekce) novorozence.

Rozlišujeme péči o pupeční pahýl, který ponecháváme přirozené mumifikaci a následnému odpadnutí a péči o pupeční jizvu po chirurgickém snesení. 

Péče o pupeční pahýl 

Pupeční pahýl  omýváme pouze čistou vodou, v rámci běžné hygieny nebo v případě potřísnění močí nebo stolicí mýdlem s neutrálním pH. Pupeční pahýl se má ponechávat na plenkových kalhotkách tak, aby podvaz (prádelní guma nebo svorka) nebyly v kontaktu s kůží a nezpůsobily tak otlak. Pupeční pahýl také musí zůstat “na vzduchu”, aby řádně zasychal. 

Pediatrická společnost nedoporučuje k dezinfekci pahýlu používat Betadine ani jiný dezinfekční prostředek s alkoholem, který by mohl způsobit spálení nebo nekrózu kůže a samozřejmě zpomalit zasychání pupečního pahýlu (AWHONN 2001).

Celý postup si shrneme v několika bodech: 

  • Nezbytná je důkladná hygiena rukou maminky či pečovatele při ošetřování pupečního pahýlu (voda a mýdlo s neutrálním pH)
  • Svorku z pupečního pahýlu nesnímat (svorka je jištěna pojistkou proti otevření, je proti krvácení a zabránění vstupu infekce!)
  • Pupeční pahýl nechat na suchu, svorka nesmí tlačit na pokožku dítěte (prevence otlaků) a musí být volně nad okrajem pleny
  • Neponořovat bříško dítěte s pupečním pahýlem při koupání do vody
  • Pupeční pahýl rutinně nedezinfikovat, žádné přípravky (ani dezinfekční) neurychlují zasychání pupečního pahýlu, naopak se hojení lehce prodlužuje
  • Dezinfekční přípravek používáme pouze v případě zarudnutí okolí pupečního pahýlu, přítomnosti hnisu či jiného sekretu nebo krvácení. Vhodnou dezinfekcí je přípravek bez obsahu jódu nebo koncentrovaného alkoholu, např. Skinsept ,Cutasept F (volně dostupný v lékárnách).
  • Pupeční pahýl samovolně odpadne cca 6. – 10. den věku dítěte
  • Je-li po odpadnutí pahýlu rána zarudlá, event. je-li přítomen hnis či jiný sekret nebo krvácení, proveďte:

1) dezinfekci místa lihovým dezinfekčním přípravkem např. Skinsept, Cutasept F

2) sterilní krytí místa (sterilní čtverce volně dostupné v lékárnách)

3) tuto situaci co nejrychleji konzultujte se svým praktickým dětským lékařem

Péče o pupeční jizvu 

O pupeční jizvě mluvíme, když je pupeční pahýl takzvaně chirurgicky snesen v 2.-3. den po porodu. Toto seříznutí miminko nijak nebolí, jelikož se jedná o mrtvou tkáň. 

Těsně po snesení pupečníku se na jizvu dává na 24 hodin sterilní krytí. Ten den se dítko nekoupe a sestřičky v porodnici jizvu kontrolují. Poté se jizva vytírá 60% alkoholem, který koupíte běžně v lékárně. Pokud se pupečník hojí dobře, tak stačí desinfikovat jednou denně po koupání, při odlučování zbytku pahýlu (pokud je pupečník sežezán nedostatečně) i několikrát denně, do úplného zahojení. Pozor si musíme i zde dát na mytí rukou před ošetřováním pupku. Při koupání by se bříško dítěte nemělo ponořovat do vody, dokud se pupeční jizva zcela nezahojí. Délka hojení je individuální, obvykle to bývá 6 – 14 dní po narození. Namočí-li se pupeční jizva, je nutné ji důkladně vysušit a následně vyčistit dezinfekcí. V okolí pupeční jizvy může dojít k malému zarudnutí nebo vlhnutí. Při správném ošetřování se v naprosté většině jedná o reakci okolní tkáně na hojení, nikoli o zánět pupečníkové jizvy. Při jakémkoliv náznaku krvácení z pupeční jizvy či zarudnutí okolí raději navštivte svého dětského lékaře nebo mu stav ale vyfoťte a pošlete.

Shrnutí péče o pupeční jizvu: 

  • Je-li po odpadnutí pupečního pahýlu rána klidná, je dítě možné koupat běžným způsobem. Pupeční jizva může být potřísněna vodou, ale doporučujeme neponořovat ji do koupele do úplného zhojení. 
  • Po odpadnutí pupečníku je mírná serosní sekrece z rány normální. Ránu pravidelně desinfikujeme lihovým dezinfekčním přípravkem např. Skinsept, Cutasept F, 60% lihem a sekret odstraňujeme vatovou štětičkou nebo  čtverečkem z buničité vaty. Sekrece během několika (3-5) dnů ustane. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *